SENARAI HARGA SONY ERICSSON APRIL 2011

SE X8 (NEW) ORI SET
BLACK - RM 720+2G
BLUE - RM 680+2G
WHITE - RM 700+2G


SE X10 MINI ORI
RM 570+2G

SE X10 MINI PRO ORI
RM 700+2G


XPERIA X10 ORI SET
BLACK - RM 1290
WHITE - RM 1340


SE VIVAZ PRO ORI SET
RM 800+8G



SE VIVAZ ORI SET
RM 780+2G


SE AINO ORI SET
RM 820+2G


SE ZYLO ORI SET
RM 370


SE YENDO ORI SET
RM 340+2G



SE SPIRO ORI SET
RM 270



SE T700 ORI SET
RM 490+512 M2



SE HAZEL ORI SET
BLACK - RM 590
RED - RM 630



SE ELM ORI SET
RM 490



SE CEDAR ORI SET
RM 280

0 Response to "SENARAI HARGA SONY ERICSSON APRIL 2011"